Zavřít menu

Úřední deska - stav ke dni 23.4.2018

Kamenná úřední deska je umístěna na budově MÚ České Velenice na adrese Revoluční 228, 378 10 České Velenice."Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Název dokumentu Vyvěšeno Datum sejmutí
Finanční záležitosti
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice PDF, 158,5 kB 16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost České Velenice PDF, 1,3 MB 16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní sml.o poskytnutí dotace,Temperi, o.p.s. PDF, 305,2 kB 29.1.2018 28.1.2021
SPOM - Rozpočet 2018 PDF, 37,8 kB 8.1.2018 31.12.2018
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 PDF, 26,5 kB 8.1.2018 31.12.2020
Sazby poplatků za komunální odpad na rok 2018 (2) PDF, 161,1 kB 1.1.2018 31.12.2018
Formulář k vyúčtování dotací DOCX, 14,3 kB 1.1.2018 31.12.2018
Schválený rozpočet - Svazek obcí Vitorazsko r. 2018 PDF, 599,4 kB 1.1.2018 31.12.2018
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - žádost pro kulturní komisi DOCX, 18,3 kB 1.1.2018 31.12.2018
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE- pro sportovní komisi DOCX, 16,6 kB 1.1.2018 31.12.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Vitorazsko na r. 2019-2020 PDF, 835,3 kB 1.1.2018 31.12.2019
Program poskytování dotací v roce 2018 PDF, 87,1 kB 31.12.2017 31.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domov seniorů PDF, 460,8 kB 2.6.2017 18.6.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Temperi, o.p.s. PDF, 426,6 kB 15.3.2017 20.3.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva, z. s. PDF, 291,8 kB 20.2.2017 23.3.2020
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI PDF, 221,4 kB 8.2.2017 10.2.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva PDF, 197,1 kB 7.7.2016 8.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů 2 PDF, 198,6 kB 25.5.2016 26.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva PDF, 197,4 kB 18.2.2016 18.3.2019
 
Ostatní dokumenty
Změna organiace provozu mateřských škol v měsících červenci a sprnu 2018 PDF, 392,6 kB 6.2.2018 1.9.2018
Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání PDF, 252 kB 8.1.2018 1.5.2018
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy České Velenice na rok 2018 PDF, 358 kB 8.1.2018 1.5.2018
Závěrečný účet svazku "Vitorazsko" za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF, 5 MB 16.6.2017 2.7.2018
Elektronická evidence tržeb PDF, 117,8 kB 21.6.2016 1.7.2025
Směrnice pro promíjení úroků z prodlení nájemncům bytů PDF, 619,6 kB 19.4.2016 19.5.2022
Oznámení o pronájmu městských bytů PDF, 115,6 kB 25.11.2015 11.12.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. dle KN 1088,430 v k.ú. Č.Velenice, PDF, 281,9 kB 28.11.2014 16.12.2018
 
Rozpočet města
Rozpočtové opatření č. 5 vztahující se k roku 2018-vlastní PDF, 29,6 kB 28.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4 vztahující se k roku 2018-vlastní PDF, 31,8 kB 14.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3 vztahující se k roku 2018-vlastní PDF, 86,9 kB 7.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2 vztahující se k roku 2018 "povinné" PDF, 217,6 kB 31.1.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1 vztahující se k roku 2018 "vlastní" PDF, 197,9 kB 25.1.2018 31.12.2018
ROZPOČET Města České Velenice na rok 2018 PDF, 419,8 kB 31.12.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Města České Velenice 2019 - 2020 PDF, 782,3 kB 24.11.2017 31.12.2020
Příloha k vnitřním zásadám pro používání prostředků Sociálního fondu PDF, 229,1 kB 24.11.2017 31.12.2018
 
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o převzetí písemnosti - Grassinger PDF, 231,2 kB 16.4.2018 2.5.2018
 
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu části p.č. 1097-19 PDF, 406 kB 16.4.2018 9.5.2018
nabídka bytu k pronájmu v čp. 284 PDF, 498,6 kB 13.4.2018 30.4.2018
nabídka bytu k pronájmu v čp. 493 PDF, 499,6 kB 13.4.2018 30.4.2018
nabídka pronájmu nebytového prostoru v čp. 314 PDF, 379,1 kB 9.4.2018 3.5.2018
 
Závěrečný účet města České Velenice
Závěrečný účet města České Velenice za rok 2016 ZIP, 11,9 MB 22.5.2017 30.6.2018