Zavřít menu

Technické služby

Václav Kašpárek
vedoucí technických služeb
mobil : 721 304 090

Zabezpečují  a zajišťují

  • úklid a údržbu města, údržbu techniky (VP, komunikace, zeleň)
  • vedení evidence, nákup a vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pomůckami
  • nákup materiálu, náhradních dílů, nářadí a techniky potřebných ke své činnosti a řádné vedení skladů materiálu
  • proškolení v oblastech odborné způsobilosti (řidiči, svářeči, nakládání s nebezpečným odpadem)
  • činnost sběrného dvora a vedou předepsanou evidenci v odpadovém hospodářství
  • placené služby na základě objednávek cizích subjektů, příp. na smluvním základě
  • provedení oprav bytového fondu ve spolupráci s majetkovým odborem