Zavřít menu

Dotace

Přijaté dotace

Pořízení 4 ks kompletů dýchací techniky "Pluto/Fireman" pro jednotku sboru

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Jihočeský kraj
Částka:
Částka:
101 600 Kč
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo od Jihočeského kraje pro své dobrovolné hasiče dotaci ve výši 101 600 Kč na pořízení 4 ks kompletů dýchací techniky Pluto/Fireman. Předmětem dotace bylo obnovit část stávajících vzduchových dýchacích přístrojů, které byly již na hranici své životnosti (stáří cca 25 let). Celkové náklady na pořízení dýchací techniky činily 147 572 Kč včetně DPH.


CAS pro SDH města České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR a Jihočeský kraj
Částka:
Částka:
5 270 665 Kč
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo pro své dobrovolné hasiče dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství HZS ČR ve výši 2,5 mil Kč a Jihočeský kraj ve výši 1,5 mil. Kč. Celkové náklady za dodávku nové CAS činí 5 270 665 Kč včetně DPH.


Zateplení požární zbrojnice České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Dotace EU
Částka:
Částka:
849 781 Kč
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo z Operačního programu životního prostředí dotaci na projekt "Zateplení požární zbrojnice České Velenice".

Předmětem projektu je zateplení fasády a střešního pláště objektu požární zbrojnice. Objekt má vysokou spotřebu energií a teplo kumulované v objektu uniká nezateplenými součástmi objektu. Cílem projektu je tedy zamezit únikům tepla pomocí zateplení obvodových stěn objektu hasičské zbrojnice. Projekt řeší minimalizaci úniku tepla obvodovým pláštěm do okolí. Zateplením objektu se výrazně sníží ekologická zátěž a současně dojde ke snížení vzniku emisí skleníkových plynů a k úspoře nákladů spojených s vytápěním objektu.

Předpokládané náklady stavby: 2 898 309,59 Kč bez DPH.

Celkové uznatelné náklady: 2 124 452 Kč

Dotace EU: 849 781 Kč (40%)

"Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

Evropská Unie Fond soudržnosti