Zavřít menu

Tiskopisy stavebního odboru

Od Do Dokument
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF, 261,1 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o vydáni společného územního rozhodnutí a stavebního povolení PDF, 214,5 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Ohlášení odstranění PDF, 164,3 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Ohlášení stavby PDF, 215,1 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Oznámení o užívání stavby PDF, 258,7 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Oznámení změny v užívání stavby PDF, 155,2 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les PDF, 164,2 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF, 261,3 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o povolení uzavírky a objížďky místní komunikace PDF, 164,2 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o stavební povolení PDF, 211,7 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o územní souhlas PDF, 204,8 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF, 259,9 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o vydáni rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF, 161,3 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o vydáni rozhodnutí o ochranném pásmu PDF, 158,9 kB
Od
16.4.2018
Do
 
Název
Žádost o vydáni rozhodnutí o umístění stavby PDF, 213,1 kB